Dowels och deras kapacitet


Dowels används för att fästa komponenter eller inredning. En extremt viktig aspekt är alltid lastkapaciteten hos en dowel. Lastkapaciteten är dock bunden till mer än bara den vikt som ska fästas. Allt du behöver veta om bärbarhet hos en dowel, har vi sammanfattat här för dig.

Typiska sammanfogningstekniker med dowels

Med en dowel kan du skapa en icke-positiv koppling mellan komponenten som ska fästas och substratet. Det finns två olika handlingsprinciper:

  • Fixering med hjälp av materialanslutning
  • Fixering med mekanisk kraft

Fixering med hjälp av materialanslutning

Fästningen av dyvar med hjälp av materialanslutning är en av de föreningar som kan utsättas för högsta belastning. Ett typiskt exempel på ankaret med materialanslutning är den kemiska diken, även kallad injektionsdyk. Först sätts en ankarhylsa in i borehålet och injiceras sedan med en syntetisk hartsförening.

Beroende på omständigheterna är det också möjligt att injicera det syntetiska hartsmörteln utan förankringshylsa. Sätt sedan in det gängade ankaret och vänta på den massa som ska ställas in. Under "inbädda ankare" kommer du att lära känna skillnaderna med eller utan ankarhylsa.

Fästning med mekanisk vidhäftning

Beroende på storlek och tillverkare har dessa ankare en lastkapacitet på flera 100 kg. Andra tunga klämmor, i vilka en plastdel är komprimerad, kan sålla flera 100 kg vikt. Det är dock en mekanisk fastsättning.

Så fungerar alla andra dowel typer. Expansionshuggarna sprids när de skruvas i skruven, kavitetshuggarna komprimeras i en stjärnform när de skruvas. Vid lastning måste du också vara uppmärksam på hur kraften fungerar.

När det gäller en dowel i ett tak verkar dragkraft, med en dowel i väggen är dock dykaren lastad endast i sidled, vilket är anledningen till att den nästan kan stödja sig själv. Dowels lastade med dragkraft håller därför mindre vikt än andra.

Skruv och dowel

Lastkapaciteten är också beroende av hur bra skruven och dykaren matchar. En större skruv behöver inte nödvändigtvis vara bättre. Snarare är den optimala skruvstorleken avgörande. Om skruven är för stor för en mekaniskt fungerande dowel blir belastningen på det mekaniskt verkande området så högt att den underliggande ytan bokstavligen bryts bort eller brister.

Den underjordiska som en väsentlig faktor för motståndskraft

Det skulle vara oss med den verkliga tunnelbanan. Naturligtvis har betong med höger dyk en högre lastkapacitet än en dowel i en porös eller sandig underjord. En fast beräkning av lastkapaciteten hos en dowel existerar därför inte.

Kapacitets- och belastningsgränser beror på olika faktorer

I stället är det en förutsättning att en dowel i motspelet Dübelart, som matchar skruven, substratet, kraften och vikten av komponenten som ska fästas, är avgörande. Således är den ultimata kapaciteten alltid en upplevelse av en hantverkare eller en hantverkare.

Tips och tricks

På dowel packs finns det många uppgifter om lastkapaciteten. Från detta kan du under alla omständigheter dra slutsatsen att lastkapaciteten i de flesta fall kommer att ligga långt under de angivna värdena.


Video Board: 6 Hour Powerful Tibetan Bowl Music: Chakra Healing, Meditation Music, Relaxation Music, ☯2076