Justera ytterdörren på lämpligt sätt: en guide

En ny skinndörr behöver vanligtvis justeras först innan den stängs ordentligt. Ofta görs detta av experten som installerar dörren, men många husägare gör sig till jobbet. Äldre dörrar kan bli fastna eller oförmögna att stänga ordentligt, och då måste de justeras. Att ställa in en dörr är relativt lätt.

Orsakerna till förklädda dörrar

Att en ny dörr inte passar direkt är ganska normal, för varje strukturell situation skiljer sig från varandra. Men även dörrar, som tidigare fungerat mycket bra, kan plötsligt sylt - eller det drar plötsligt igenom sprickorna på dörrbladet.

Varför är det Speciellt trädörrar tenderar att varva lite över tiden på grund av yttre påverkan som temperaturfluktuationer och fuktighet. Veden sväller eller bleknar, så rösta i slutet, dimensionerna inte längre.

Andra material, som plastdörrar, påverkas av en varierande omgivningstemperatur, den ständiga utomhusförväxlingen läggs fortfarande i ytterdörrarna. Dörrramen är inte alltid förvrängningsfri, det har också en inverkan på dörrens tillgänglighet.

Olika dörrmodeller - olika funktioner

Det finns många olika dörrmodeller och därför varierar inställningsalternativen från fall till fall. Dock har varje dörr åtminstone två gångjärn på motsatt sida av dörrlås. Två eller tre gångjärn är särskilt vanliga i moderna ytterdörrar.

Varje gångjärn har ett gångjärn som passerar genom en anslutningsbult, där alla dörrar är i grunden väldigt likartade. Det är därför en enda manual är vanligtvis tillräcklig för att ställa in alla dörrar.

Om det finns några oväntade problem med att justera gångjärnen är det dock bäst att kontakta tillverkaren eller den lokala specialisten för hjälp.

Dessa inställningar är tillgängliga

Du kan justera din dörr i olika riktningar så att den kan användas bättre igen och ingen mer energi går förlorad genom sprickor. Dessa alternativ är tillgängliga:

  • vertikal justering om till exempel golvnivån har ökat
  • horisontell justering när ett tungt dörrblad "sags"
  • endast ibland möjligt: ​​djupjustering för närmare eller mindre smal dörrkarmkontakt

Naturligtvis kan ingen ytterdörr ställas oändligt i alla riktningar, mestadels är räckvidden begränsad till högst en centimeter. Vrid gångjärnet för att justera justerskruvarna och dra dörrbladet till motsvarande avlånga hål. Här är vår guide:

Justera ytterdörren korrekt

  • insexnyckel
  • eller Phillips skruvmejslar
  • Slitsskruvmejsel (medium)
  • träkilar

1. Justera dörrbladets höjd

Lossa först alla justerskruvar som används för att justera vertikalen. Slå inte ut det helt. Sätt in en kil under dörrbladet och ta den till exakt rätt höjd.

Se till att fångsten och fångsten fortfarande är framför varandra. Om det inte längre är fallet, kolla justeringsalternativen i låsområdet och justera det här området.

Dra åt alla skruvar igen så snart dörrbladet "sitter" i rätt höjd. Om den grinds på marken trots högsta inställningen måste den vara helt borttagen och förkortad nedan.

2. Gör horisontell inställning

Om dörrförseglingens gummi inte är helt förseglad eller om det fortfarande finns en spricka på slagplattans sida, ska du nu göra en vertikal justering av din ytterdörr.

Ställ in lämpliga skruvar antingen smalare eller bredare beroende på problem. Om det är möjligt att dörren inte stänger ordentligt (på plats), måste dörrbladet avlägsnas och ramen måste vara underlagd med Fitschenringen.

3. Justera ytterdörren på djupet

Genom att justera djupet kan du justera dörrgummornas kontakttryck för att förhindra inskjutning av drag. Lossa motsvarande skruvar och tryck på dörrbladet eller dra av det något. Då spännes skruvarna igen.

Är det vid din dörr? Läs i den fjärde delen av vår dörrserie hur man effektivt tätar dörren för att spara energi.

Tips och tricks

Om du behöver en hävarm som ska ställas, bredvid dig som en stump skruvmejsel till hands. Använd endast skruvmejseln i gångjärnsområdet för att inte skada dörrens yta.

Video Board: GUIDE: Att montera LED-ramp på personbil