Fyll dörrkarm och färg


Dörrramarna eller ramarna är alltid ordentligt anslutna till murverket i motsats till dörrbladet. Därför måste renoveringen utföras på plats. Klassisk skada som avlägsnas av spatler är borrade hål och flisade kanter. Arbetet kräver i alla händelser uthållighet och noggrannhet.

Flytande och syntetiska hartser

Dörrramar är nästan alltid gjorda av trä eller multifunktionsbrädor som MDF eller OSB. Medan flerfunktionspaneler är "döda" fungerar trä. Därför måste man ta hand om kitt när man lägger trä till elasticitetsgivande tillsatser. Produkter med denna fastighet erbjuds ofta som flytande trä. I puttiesna som kallas Holzkitt dominerar syntetiska hartser, som har liten eller ingen elasticitet.

Mycket beror på storleken på skadorna och den tillhörande mängd fyllmedel som ska införas. När du fyller kaviteter upp till cirka en kubikcentimeter per hål eller löpande mätare lämnas tillräckligt med dräneringsvolym kvar i träet "runt" för att göra framtida sprickor osannolikt. För större fyllvolymer krävs ett elastiskt blandat fyllmedel.

typer av skador

Borrhål fylls med träcement enligt tillverkarens anvisningar. Ofta finns det kaviteter mellan dörrkarmarna eller ramarna och murverket. Detta kan leda till oändliga "svälja" spatelhål vid fyllning. Här, ett fuktigt korkpropp, som sätts i lämplig diameter i hålet. Genom torkning expanderar den och bildar en stabil fyllnadsbas under senare fyllning.
För att tuggla sprickor, måste brunnarna rengöras av lösa bitar av trä, såsom splinter och splittringar. Hjälpsamma är små snidsknivar, där sprickorna och slitsarna är skarna ut släta på båda sidor. En liten fasning av de övre sprickkanterna med avfasningsytor på en till två millimeter gör att fyllmedlet senare får bättre grepp.

När det gäller flisade, flisade eller slitna hörn och kanter måste hänsyn tas till huruvida ett förstärkningshjälpmedel, såsom ett inbyggt profilerat trä, är fördelaktigt. För några nivelleringsföreningar kan en rätvinklig metallprofil användas som ett formverktyg för putten. Den kan fästas med tejp över och under det nysspetsade hörnet eller kanten. Som ett släppmedel rekommenderas att belägga insidan med olja eller tvål.

Tips och tricks

Kom ihåg matchningen av färger mellan dörrkarm och dörrblad. Vid material jämställdhet, följ samma procedur för fyllning, priming och målning eller lackering.


Video Board: Laga skada i trä- eller laminatyta med lite slitage.mp4 ernstp.se