Prestationsbeskrivning för platt takisolering


termisk barriär

Kostnad € 3 682

 • Typ av isolering: termisk barriärbeläggning
 • Ventilationstak: ej ventilerat
 • Isolering: polystyrenskum
 • Kortnamn Isolering: EPS
 • Leveransform Isolering: tallrik
 • Totalt antal lager: 2
 • Total tjocklek [mm] flerskiktsisolering: 280
 • Nominell värmeledningsförmåga [W / (mK)]: 0,035
 • Lamineringsversion: utan laminering
 • Beteckning Isolering: DAA - yttre isolering Tak / tak under vattentätning, väderskyddad
 • Förkortning Tryckmotstånd Isolering: dm - medium
 • Klass Brandbeteende: B1 (flamskyddsmedel) DIN 4102-1
 • Standardisoleringsmaterial: DIN EN 13163
 • Tillägg: Värmaktiverad limbindning på befintlig ångspärr
 • Komponent, isolering: platt takisolering

Tips och tricks

Klicka här för detaljerad kostnadsberäkning.


Video Board: