Trappdjupet kommer från trappan

Trappdjupet är beroende av hela trappkonstruktionen, som rör sig inom toleransområdet för de föreskrivna dimensionerna för trappan. Djupet definieras som ett steg i standard DIN 18065 för trappor och baseras på nödvändiga och inte nödvändiga trappor.

Standardiserade toleransområden

Vid beräkning av trapphöjden är det relativa förhållandet mellan höjd och körning avgörande. Det beräknade utseendet eller trappans djup för nödvändiga trappor måste vara minst 26 och inte mer än 37 centimeter. För icke-väsentliga trappor kan minimidjupet börja med 21 centimeter.

I bostadshus och lägenheter är toleransområdet 23 till 37 centimeter för nödvändiga trappor och 21 till 37 centimeter för byggnadsregler inte nödvändiga trappor. För trappor med underkörning är det avtäckta utseendet relevant.

Video Board: