Kostnaden för att installera en cistern


Kostnaden för att installera en cistern bestäms huvudsakligen av faktorer som tillverkar material, platsberedning och storlek. Installation sker på monolitiska betongcisterner och plastcisterner, vilka båda kan sänkas i en "bit".

Plastcisterner kan installeras av flera personer för hand och uppfarten behöver inte uppfylla några speciella monteringsbehov. Här genomfördes kostnaden för installationen till fasta priser mellan ett hundra och trehundra euro plus byggmaterialet. Byggmaterialet innehåller cistern, anslutningar, tillbehör och grus.

Kostnaden för att installera en betongcistern är högre. De höga transportkostnaderna och nödvändigheten av en kran leder till minimikostnader från 800 euro. Om installationen tar mer än trettio minuter debiteras vanligtvis avgifter. Dessutom finns kostnader för exponering och fastsättning av tillträdesvägar och lossningsområde.


Video Board: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy