Svetsning koppar

Koppar är en av de metaller som kan bearbetas mycket bra. Detta inkluderar svetsning av koppar. Men med tanke på de många kopparlegeringarna måste svetsningstekniken vara väl vald.

De många fördelarna med koppar

Koppar har värderats av mänskligheten i årtusenden. Det har många stora fördelar:

 • i stort sett motståndskraftig mot atmosfäriska influenser
 • i hög grad resistenta mot syror
 • Bra att hantera mekaniskt
 • Bildning av ett skyddande passivt skikt under lämpliga influenser
 • hög elektrisk ledningsförmåga
 • hög värmeledningsförmåga
 • bra att lägga till (limning, pressning, svetsning, lödning)

Svetsningen av kopparlegeringar

När det gäller svetsning av koppar, får kopparlegeringarna inte ignoreras. Dessa utgör en hög andel. I synnerhet används bronser (minst 60 procent koppar) såsom tennbrons eller pistolmetall i stor utsträckning. Det finns också andra legeringar och mässing.

Polyfas kopparlegeringar

Vid svetsning har faser av ett arbetsstycke ett betydande inflytande. Enfasmetaller (till exempel olegerad koppar) och legeringar är mycket bra vid svetsning, men flerfaslegeringar är mindre effektiva. Bly utgör till exempel en ytterligare fas i en kopparlegering. Dessa särdrag måste beaktas vid svetsning av koppar.

Svetsprocess för koppar och kopparlegeringar

Liksom andra icke-järnmetaller tenderar koppar att absorbera atmosfäriska gaser under svetsning, dvs uppvärmning och därmed negativt påverka svetsen. Därför föredras framförallt vid svetsning av koppar svetsprocesser med inerta inerta gaser:

 • MIG
 • TIG
 • elektrisk bågsvetsning (svetsfyllmedel måste ha tillsatser för skydd mot atmosfäriska influenser)
 • Motståndsvetsningsteknik (med lämpliga beläggningar)

Den termiska ledningsförmågan

Den enorma värmeledningsförmågan (fyra gånger större än stål) innebär att arbetsstycket eller delarna måste förvärmas i enlighet med detta. Även om det finns även svetsare som kan utan förvärmning, men det här är undantag. Dessutom expanderar koppar mer när den upphettas, men krymper också mer och snabbare.

Syreinnehållet

En annan viktig aspekt är syreinnehållet i kopparet. Detta finns i DIN CEN TS 13388. I allmänhet används syre i raffinering för att minska föroreningar och därigenom öka elektrisk ledningsförmåga. Koppar, som är avsett för elektriska tillämpningar, har därför vanligen en relativt hög syrehalt. Koppar för anläggningskonstruktion är ganska låg i syre.

Syreinnehållet påverkar emellertid också svetsbarheten. Detta stimulerar upptaget av väte i koppar (väte sjukdom).

Koppar- och gassvetsning

Vid gassvetsning (gas-syreflamma) måste kopparstycket förvärmas jämnt till 300 till 600 grader Celsius. På grund av det snabbt utvecklande passiva skiktet måste ett lämpligt flöde användas när man kopplar ihop två koppar-arbetsstycken.

Koppar och bågsvetsning

Vid bågsvetsning måste olegerat koppar värmas till ca 500 grader. För detta ändamål behövs lämpliga verktyg eftersom svetsutrustningens elkraft vanligtvis är för låg. Svetsfyllnadsmedlet måste sättas till lämpliga tillsatser, såsom flussmedel. På grund av det komplicerade förfarandet (förvärmning) tenderar man att ignorera manuell elektrisk bågsvetsning.

Koppar och inertgas svetsning

Bortsvetsning av syrerik koppar är annars den föredragna svetsproceduren för koppar och kopparlegeringar. Särskild uppmärksamhet ägnas här åt den skyddande gas som används. Argon är till exempel mycket bra för koppar på grund av sin ökade värmeledningsförmåga. Med helium kan denna effekt användas ännu bättre, men det är en relativt dyr ädelgas.

Skillnader mellan TIG och MIG

Vid TIG-svetsning är svetsen sämre i porerna. Dessutom är MIG-svetsning av koppar särskilt lämplig om flera ämnen ska introduceras via svetsfyllaren. TIG-svetsmaskiner med minst 500 A gör utan förvärmning, enligt vilka båda skärmgassvetsningsprocesserna måste förvärmas till 600 grader.

Slutsats Kopparsvetsning är krävande

Svetskoppar kräver därför en hög grad av svetskompetens. Dessutom måste man beakta en befintlig kopparlegering samt ett icke-legerat kopparstycke vid val av svetsprocess och alla relaterade aspekter som förvärmning, svetsförbrukning etc.). Vid behov bör svetsning av koppar lämnas till specialbolaget.

Tips och tricks

På grund av dess höga krav ignoreras svetsning av koppar i hemförbättring. Även i farkosten är många kopparinstallationer ganska lödda. Naturligtvis hittar du i huset tidningen också för lödning av kopparguider och instruktioner. Självklart görs skillnad mellan kopparlödning och kopparlödning.

Video Board: LÖDNING