Lim koppar

Koppar kan förenas med olika metoder. Mer och mer blir limningen av koppar alltmer utbredd idag. Vad som måste beaktas vid limning av koppar och där specialfunktionerna finns, har vi sammanställt för dig i följande guide.

Koppar har alltid bearbetats av mänskligheten

Koppar tillhör de metaller som behandlas av mänskligheten längst. Således följdes den neolitiska perioden av kopparåldern som namnges efter den mjuka metallen. Men bearbetningen av koppar hade fortfarande inte nått sin topp. Högkvalitativa legeringar framställda genom gjutning av bronzer (legeringar med ett kopparinnehåll på minst 60 procent enligt dagens standarder, med undantag av mässing) resulterade i bronsåldern.

Typiska kopplingsmetoder för koppar

Hittills är koppar och kopparlegeringar bland de vanligaste metallerna och legeringarna. Under åren har många metoder för att koppla koppar utvecklats från detta:

  • hårdlödning (hård och mjuk lödning, högtemperaturlödning HTL)
  • svetsning av koppar
  • pressningen
  • pressning och lödning i kombination
  • limning av koppar

Lödningen av koppar

Vid lödning är i synnerhet nackdelarna med de två metoderna tydligare än någonsin vid lödning av kopparrör. Lödning av kopparrör kräver stor erfarenhet och kunskap för att ställa in exakt den önskade temperaturen. Annars kommer det snabbt att leda till läckage.

Även om lödning av kopparrör är lättare, kan det orsaka skalan inuti rören. Detta elimineras inte alltid eller elimineras helt. Då kommer det snabbt till korrosionen av kopparrören. Även under annars optimala förhållanden kan pitting i kopparrör ske så snabbt.

Pressning av kopparrör

Pressningen av kopparrör har därför blivit alltmer ersatt lödning de senaste åren. Men du måste också fråga dig själv om lödning eller tryckning av kopparrör gör det mer meningsfullt. Eftersom de nödvändiga pressfittingsna kräver individuella pressverktyg, speciellt för delar som produceras olika av varje tillverkare.

Eftersom kopparrörsrehabilitering kan nå perioder på 40 till 60 år måste tillgången på lämpliga tillbehör och tillhörande verktyg säkerställas under långa perioder. Detta gör att risken är lite, särskilt om inredningar och verktyg används av okända små tillverkare som kanske har försvunnit från marknaden inom några år.

Kontakta korrosion vid anslutning till andra metaller

Dessutom måste koppar ofta kopplas till andra metaller (inte bara kopparrör). Här uppstår emellertid effekten att elektrolys sker med två olika ädelmetaller: ju mindre ädelmetall börjar korrodera och lösa upp sig.

Lim - den nya svetsningen

Även inom bilindustrin utgör detta problem en ökande användning av lätta metaller som aluminium och magnesium. Båda metallerna kan inte lödas ihop eller svetsas utan att orsaka korrosion. Det är därför framför allt tack vare den redan innovativa bilindustrin att det har skett massiva framsteg i lim inom de senaste 20 åren.

Idag kan lim framställas som kännetecknas av mycket hög hållfasthet (kompression och draghållfasthet lika) och ersätter alltmer svetsningen i bilindustrin. Så limet används inte bara för att ansluta två olika metaller. Limet verkar här förutom den vidhäftande effekten som ett skyddande skikt mot kontakt med de två metallerna.

Lim koppar med koppar eller andra metaller

Även fasta men elastiska anslutningar kan göras idag. Limningen av koppar är därför att betraktas ur ett annat perspektiv idag. För limning av koppar med koppar eller koppar med andra metaller är två olika limklasser möjliga för do-it-yourselfer: silikonlim och 2-komponentlim.

Lim för koppar

Den förra har utvecklats på grundval av tätningsmedel och har därför också motsvarande tätningsegenskaper för rörliga delar. Däremot erbjuder 2-komponentklister (epoxihartsbaserade) höghållfasta anslutningar. Beroende på dina individuella krav vid limning av koppar kan du välja mellan båda bindningsmetoderna. Anvisningarna för användning av respektive tillverkare måste följas.

Tips och tricks

I hustidningen hittar du också många användbara guider för andra redigeringsmetoder. Till exempel att åldras för koppar.

Video Board: NM epoxi 623 - Grundfärg och lim till rostfritt stål