En reflektion på trähus vs stenhus

När man överväger Holzhaus vs Steinhaus är en slutgiltig dom inte omöjlig. Båda typer av konstruktion har fördelar och nackdelar, ibland fördelar ses som nackdelar och vice versa. Vem som står inför beslutet för en Bauart bör väga genom en pro-contra lista och NoGo kriterier.

Materialets karaktär

Sten och betong tar med sig rätt användning både energi och ljudisolering. Den lugna reaktionen på klimatförändringar uppfattas som trevlig. Sten ger en stor känsla av säkerhet och byggnaderna kallas inte hela tiden betongguld.

I ett trähus finns det konstruktionstyper som kan erkännas som ett trähus och prefabricerade hus, där skelettet består av trä. Naturligt obehindrat trä skapar ett levnadsrumsklimat som anses av många för att vara hälsosamt för kropp och själ. Många invånare i ett trähus talar om att bo i ett levande hus.

Konstruktionshastighet och byggprocesser

Den vardagligt formulerade påståendet att bygga ett hus för evigheten relativiserar byggnadsperioden för ett stenhus. Vanligtvis skapas ett tegelhus inom tidsramen mellan fyra och åtta månader. Oförutsedda händelser som leverantörs standard, planering av flaskhalsar av hantverkare och speciella väderförhållanden som regn eller kyla kan öka byggtiden. Ett bestämt insamlingsdatum är svårt att planera.

Ett trähus skapas inom en tidsram av tre till sex månader inklusive prefabricering. När du använder en B
B får hög planeringssäkerhet. För trähus krävs ingen skaltorkning.

Isolering och energieffektivitet

Båda konstruktionstyperna är likvärdiga om de är ordentligt isolerade. Vid trähuset leder väggkonstruktionen "automatiskt" till lågenergihuset. Sten sänder mindre ljud.

Hållbarhet och hållbarhet

Behovet av vård av ett trähus är betydligt större. Livslängden i trähus är utformad i 50 till 80 år, stenhus till 80 till 120 år.

Ekonomiska faktorer

Holzhaus minskade med kortare byggtid, delfinansieringsperioden och hyran betalar fram till flytten. Återförsäljningsvärdet för trähus är lägre. Ett mindre utrymmebehov för väggar skapar mer bostadsutrymme på samma golvutrymme. Önskat bidrag av egen kraft kan ökas lättare i trähuset själv än vid stallhuset.

Tips och tricks

Två klara nackdelar med ett trähus jämfört med stenhuset är konsekvenserna av extraordinära händelser. Tungvattenskador har större konsekvenser i trähus och någon skadedjursangrepp spelar ingen roll i stenhus

Video Board: U-Form Stamfixtur