Grind exponerad betong - vad är fördelen?

Exponerad betong kan slipas och till och med poleras av specialiserade företag. Vilka villkor finns för vilka ansträngningar som krävs, och särskilt vilken fördel det har, kan du läsa i det här inlägget, om du kan mala din exponerade betong själv.

Fördelen med slipning

Markerad exponerad betong har ett intressant utseende, också på grund av färgskiftning av betong. Speciellt med golv eliminerar detta behovet av ett annat golvbeläggning, betonggolvet är hållbart och slitstarkt och nästan okänsligt för all nedsmutsning. Efter slipning ska den i alla fall förseglas.

Slipning av exponerad betong

En självslipning är inte alltid tillrådlig, eftersom rätt teknik måste användas här. Grinders kan lånas i hårdvaruaffären, men korrekt slipning kräver expertkunskap. Endast utsatt betong kan slipas; vanlig betong har ofta problem:

  • Luftfickor på ytan, som rivs vid slipning och ger grovporerad utseende
  • olämplig betongkomposition
  • eventuellt olämplig formningsolja som användes

Tips och tricks

Om du har din exponerade betongslipade, beroende på önskad ytkvalitet, måste du förvänta dig kvadratmeterpriser mellan 5 och 9 EUR per kvadratmeter. För speciella högglansskärningar kan priset vara ännu högre.

Video Board: Nånting blev väldigt fel