Betongformningsblock - överblick och fördelar


Formningsblock av betong är mycket mångsidiga. På grund av deras konsekventa positiva egenskaper är de lämpliga för nästan alla typer av konstruktioner. Höjningen av en enkel privatlivsvägg görs med betongformningsblock mycket enkelt, snabbt och okomplicerat. Lastbärande väggar kan också ställas in snabbt och utan problem, och de säkerställer mycket hög stabilitet tack vare den inbyggda flytande betongen och tung- och spårkonstruktionen av betongformningsblocken. Förutom de klassiska applikationerna för hus och väggar, kan betongformningsblock också användas inom simhallkonstruktionen. Även trädgårdsdammar kan optimalt begränsas med betongblock av betong.

Hur används stenar av betongformning?

För att säkerställa tillräcklig stabilitet måste konstruktionen av konstruktionen optimalt förberedas. Mjuk, fjädrande golv kan kräva införande av en stabil betongplatta som grund, så att väggen eller väggen inte tenderar eller svävar i senare kurs. Bottenskiktet av betongformningsstenarna ska sättas fast med marken med morter. Detta åstadkommer tillräcklig stabilitet. De övriga skikten är helt installerade utan murbruk. På grund av tungan och spårväggen kan stenarna installeras mycket enkelt och snabbt. Raderna är förskjutna för att öka stabiliteten. För bärande väggar kan armeringsstänger läggas till, vilket ökar stabiliteten. Fyllningen av kupéblocken med flytande betong bör utföras efter varje höjdsektion på ca 50 cm. Detta gör det lättare att få betongen i de nedre lagren.

Vilka är fördelarna med konkreta formningsblock?

Betongformningsblock övertygar direkt i flera avseenden. På grund av de införda luftrummen har stenarna en mycket låg dödvikt och behöver därför inte levereras med lastbil till byggarbetsplatsen. Vissa arbetssteg kan underlättas eller till och med elimineras. På grund av den enkla och okomplicerade hanteringen av betongblocken kan detta arbete utföras internt, särskilt i husbyggnad. Det behövs knappast någon teknisk kunskap, även oerfarna hantverkare kan dra upp en mur av betongformiga tegelstenar. Murmurarna är mycket stabila och kan planeras individuellt. På grund av de olika storlekarna i betongblocken kan nästan varje begäran från klienten uppfyllas.

Betongformningsblock - överblick och fördelar: betongformningsblock


Video Board: