Cistern vatten som service och nytta vatten


Cisternvatten är fångat regnvatten, vilket i de flesta fall kanaliseras från hustak till en underjordisk vattenreservoar. Det tas för trädgårdsmattning och som användbart vatten för toalettspolning och tvättmaskiner. En behandling för dricksvatten är i de flesta fall inte möjlig, eftersom vattenkvaliteten normalt inte överensstämmer med gällande dricksvattenförordningen.

Det filtrerade regnvattnet förvaras i en plastcistern eller en betongcistern. I jämförelse med dricksvatten från det offentliga utbudet har cisternvattnet fördelen av att vara fri från kalk, vilket särskilt gynnar de anslutna rörledningarna och tvättmaskinerna.

Även om man använder cisternvatten, måste man ta hänsyn till avloppsvattenavgift, vilket inte bara är baserat på mängden dricksvatten som tas från det offentliga utbudet. Vid beräkning av splittrade avloppsavgifter spelar också graden av markförsegling och det genomsnittliga lokala nederbördet en roll.


Video Board: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy