Motorsåg - vad är rätt kedjesriktning?


Särskilt lekmän och nybörjare är ofta osäkra i vilken riktning kedjan måste ligga på motorsågen. En felaktigt fäst kedja på motorsågen får under inga omständigheter förekomma! Hur kedjan är rätt, och vad du måste vara uppmärksam på när du använder kedjan, läs i det här inlägget.

Höger riktning i kedjan

En kedja ligger alltid rätt på motorsågen, när snittet pekar på framsidan på skivans övre sida. Det är lätt att kontrollera med en blick.

Den ena kedjan ligger i fel riktning känns också av det faktum att rök produceras under ett skärprov och en svart linje syns på träet (eller trädet). I det här fallet måste du omedelbart kontrollera att kedjan är korrekt placerad på sågen!

Men en felplacerad kedja kan hända även till professionella bråttom. Det händer igen och igen. Om du märker problemet i tid kan det inte orsaka allvarliga skador. Men bättre att kolla igen!

Andra viktiga punkter vid fastsättning av kedjan

  • Vrid alltid spännhjulet helt till höger innan du donerar
  • Börja alltid vid järnvägspetsen när du lägger på kedjan
  • sätt kedjan först på skenan, sedan på kedjehjulet
  • Vrid först spännskruven framåt och dra sedan fast kedjekåpan
  • Kontrollera alltid om kedjan är i spårets spår
  • Kontrollera alltid om kedjan inte sitter fast
  • Spänningstest: Dra i kedjan i körriktningen och kontrollera om kedjan inte är för snäv (ersätt den annars) - OBS: Släpp kedjebromsen först!
  • Applicera alltid kedjebromsen efter kontroll av spänningen

Tips och tricks

Använd alltid skärskyddade skyddshandskar vid hantering av kedjan! Denna säkerhetsåtgärd är grundläggande och får aldrig ignoreras, annars riskerar du skada!


Video Board: