Bitumen korrugerade ark - vilken hållbarhet kan du förvänta dig?


Bitumen-korrugerade ark är en populär typ av tak som enkelt och billigt kan monteras. Vilken hållbarhet du kan förvänta dig från dessa plattor och vad som påverkar hållbarheten kommer du att lära dig i vår artikel.

Grundläggande för hållbarheten

I grund och botten kan du inte ange en livslängd som ett plattvärde - hur länge du håller tallrikar beror på många faktorer. Men många tillverkare ger ofta garantier om tio år eller mer för panelernas täthet. Detta talar för högkvalitativa tallrikar men för ett mycket lång livslängd på i genomsnitt upp till 20 år.

Faktorer för livet

I grunden är bitumenkolvade plåtar underhållsfria. Genom ett visst underhåll kan du inte förlänga livet så. Reparationer av mindre skador kan enkelt göras.

Livslängden beror annars på många faktorer:

  • Kvaliteten på plattorna
  • Vädring av plattorna
  • lämplig understruktur
  • korrekt installation
  • Fixering av plattorna
  • Avstå från att komma in i tallrikarna

Kvaliteten på plattorna

Beroende på tillverkaren kan bitumenbalkade ark ha mycket olika egenskaper. Exempelvis är högkvalitativa plattor med speciella polymerhartsbaserade beläggningar långvariga. Andra ytbeläggningar kan förlänga livet ännu längre. Så det är bäst att alltid använda högkvalitativa poster - vanligtvis värt det.

Vädring av plattorna

Väderpåverkan kan vara mycket olika på olika ställen. På vissa ställen är det högt regn och massiva temperaturförändringar - på andra ställen finns det dock ett mer balanserat klimat eller plattorna monteras på platser där de bara slår lite av förväxlingen.

Lämplig understruktur

Understrukturen ska i alla fall vara tillräckligt stabil och måste konstrueras enligt statisk beräkning. Överväg alltid takhöjd, snöbelastning och vindtryck.

Vid högre höjder (från cirka 1500 m höjd) måste det finnas en lämplig takhöjd (> 15°) och bitumenbalkbladen måste alltid läggas på en trähölje.

Korrekt installation

Placering av paneler måste alltid utföras i motsatt riktning av huvudvindriktningen - antingen från kant till kant eller från tak till kant. De korrekta sido- och höjdöverlappningarna måste följas strikt. Korrekt lätta paneler varar längre och garanterar större täthet.

Fixering av plattorna

Korrekt och professionellt fastsättning av panelerna är avgörande för att undvika skador. Plattor är alltid spiktade exakt vid toppen av "vågberget". För dessa speciella naglar krävs (glatt axel, sherardized), som måste förseglas med så kallade tätningsklockor. Dessa tätningsklockor finns i handeln under namnet "PE-tätningsklocka".

Avstå från att komma in i tallrikarna

Bitumen-korrugerade ark får inte gå om möjligt. Om det är oundvikligt är det viktigt att använda stegar och plankor.

Tips och tricks

Luftföroreningar (industriell atmosfär) kan också minska panelerens livslängd. Stark UV-strålning är också en sådan faktor.


Video Board: