Tonneau taket

Tunna taket är en av de äldsta takformerna av mänskligheten. Ändå är det knappt synligt. Men den här takformen upplever för närvarande en viss popularitet, så skäl nog att gå in i den. Nedan hittar du tips och användbar information om Tonneau-taket, samt indikationer på fördelar och nackdelar samt kostnaderna för denna form av tak.

En av de äldsta byggteknikerna hos folket: Tonneau-taket

Några tusen år före Kristus har fattak redan upptäckts i Jericho. Under årtiondena och århundradena har de upprepade gånger klimaxer, vilket också beror på de runda takens statiska egenskaper. Under medeltiden hittades de alltid på stora byggnader. Senare, med början av industrialiseringen på 18-talet ökade betydelsen av den här typen av tak igen.

Med industrialisering blev fattaken allt viktigare

Stora hallar, senare fick stationer och kurscentrum ofta ett tonneau tak. På grund av styrbarheten hos gjutjärn kunde dessa takkonstruktioner nu sträckas ytterligare. Så till och med idag är de oumbärliga på många områden.

 • Lager och fabriksbyggnader
 • stationer
 • Köpcentrum och köpcentra
 • Skyltar för kommersiella fordon

Tonneau taket: tonneau

Men även den privata byggsektorn erövrar de runda taken allt oftare de senaste åren. Särskilt garage och carports ses ofta med fattak. Från det välvda taket skiljer de sig från att det här taket vanligtvis endast täcker en liten del av en cirkulär halvbåge, medan fatfatet bara kan utgöra en hel halvcirkel i tvärsnitt.

Du kan också dela fattaket:

 • Spetsiga fat tak
 • Runda fat tak

Spitztonnendächer-körningen - som namnet antyder, pekade upp tillsammans, medan Rundtonnendächer en helkrets i tvärsnitt eller åtminstone utgör en betydande del av det.

Fördelar och nackdelar med fattak

Förutom den visuellt slående formen kommer du också att hitta många fördelar och nackdelar med tonneau taket.

 • bra statiska värden
 • mycket liten utrymmeförlust
 • krävande och sensationella
 • stora ytor kan enkelt överföras

Det finns emellertid några nackdelar igen.

 • svår att isolera och täcka
 • litet urval av byggmaterial för taket
 • som ett resultat fattiga akustiska värden
 • i händelse av felaktigt utförande, skapande av många termiska broar
 • ogynnsam för installation av solmoduler

Nackdelar som har en ömsesidig interaktion

I synnerhet är ljudisoleringen ett problem för arkitekter vid planering av fattak. Å ena sidan är byggmaterialet mycket begränsat. Dessutom kommer vissa högprismaterial att ifrågasättas, men de kan gå utöver budgeten. Taket med takplattor är också problematiskt från en viss grad av halvcirkeln.

De mest uppenbara problemen är ljudisoleringen och därmed kostnaderna

Därför leder planeringen ofta till en metall- och träkonstruktion eller en ren metallkonstruktion av taket. Beläggningen måste då vanligtvis göras med metallplåtar. Här är det nu i tonneau-takens egenskaper att en ljudisolering av mycket bullriga tak särskilt i regnet verkar svårt även för erfarna arkitekter.

Kostnaden för tonneau taket

Detta leder oundvikligen tillbaka till kostnadsfrågan. Arbetskostnaderna kan snabbt nå 25 till 40 euro per kvadratmeter. Men det är fortfarande den lägre kostnaden. Den mycket större lejonens andel av materialet. Här borde du förvänta dig minst 100 till 130 euro per kvadratmeter. Ett konventionellt garage kan snabbt komma till mellan 25 000 och 35 000 euro.

Tips och tricks

Fördelarna med tonneau taket är ganska uppenbara, eftersom det här taket tycks vara av intresse främst för industriella och hantverksobjekt. Men om du är så fascinerad av formen av tunneltaket som du absolut vill implementera den, bör du vara uppmärksam på det välvda taket. Det erbjuder också mycket fler fördelar än tonneau taket i den privata byggsektorn än tonneau taket.

Video Board: roule roule tonneau encore