Bangkirai plankor - oförstörbar däck


Trots deras livslängd skapar Bangkirai golvbrädor ett bekvämt säte i trädgården. Eftersom Bangkirai-träet inte absorberar så mycket fukt som annat trä, värmer det inte upp så mycket som solljus och snedlar inte.

Köpguide Bangkirai golvbrädor

Bangkirai är ett lövträd, men producerar sällan grenar. Detta är en av kvalitetsegenskaperna i det robusta träet. Träet har en betydligt högre densitet än många andra typer av trä, det väger vanligtvis mer än tusen kilo per kubikmeter.

Detta gör att Bangkirai-trä inte bara är särskilt svårt men också klassificerat i motståndsklass 1. Således kan Bangkirai plankor användas utan impregnering i trädgården.

Detta beror också på de speciella naturliga ingredienserna som skyddar Bangkirai-träet från ruttning samtidigt. Även insekter attackerar sällan detta trä. Även om det ibland förekommer små hål i insekterträet. Men det här är bara flyghål som inte har någon effekt.

Insekterna själva kan inte överleva med oss, eftersom träet från Bangkirai-trädet äntligen kommer från en helt annan klimatzon. Den långa transporten till sjöss leder emellertid till partiella rostfläckar eller missfärgning som orsakas av saltvatten på golvbrädorna.

Spara kostnader / fler tips och rekommendationer för inköp

Tyvärr är tillverkare och säljare av Bangkirai-plankar sällan överens om dimensionerna. Så det finns en mängd olika storlekar och styrkor på marknaden.

Titta inte bara på priset på en löpande mätare, utan också på den längd som bäst passar dina syften. Urklipp kostar ofta dig mycket mer än en euro mer för mätarens pris.

Tips och tricks

Bangkirai plankar förlorar sin rödbruna färg över tiden. På grund av starkt solljus blir plankorna silvergrå. Vem väljer Bangkirai-trä på grund av denna exakta nyans bör fortfarande skydda de omgivande byggnaderna under det första året mot träets blödande färg.

Men om du vill få den rödaktiga nyansen bör du belägga Bangkirai Wood med en olja som skyddar både färg och ved.


Video Board: