Smält smält aluminium

På grund av den relativt låga smälttemperaturen hos aluminium är det ganska möjligt att gjuta själva ljussmetallen. Detta kräver dock rätt utrustning för gjutning och säkerhet. Nedan har vi satt samman för dig vad du behöver för smältande aluminium.

Smältpunkten för aluminium varierar

Aluminium är en lättmetall som har en relativt låg smältpunkt för metall. Detta ges som 660 grader Celsius. Den faktiska smältpunkten för din aluminium kan dock skilja sig eftersom legeringen är också kritisk. De flesta aluminiumlegeringar har en smältpunkt mellan 580 och 680 grader.

Utsläpp av väte vid uppvärmning av Alus

Dessutom, vid smältning av aluminium, ta hänsyn till att värmen orsakar väte. Särskilt när det hanteras felaktigt, vid aluminiumgjutning ser det ut att det verkar som om vätskan och samtidigt stelnar aluminium skulle explodera från insidan ut.

Dessutom finns giftiga gaser

Det kan stänk upp en halv meter och mer i stora mängder. Det finns en stor hälsorisk från brännskador. Dessutom bör du inte underskatta det faktum att giftiga rök produceras under smält aluminium. Smält sedan aluminiumet i ett väl ventilerat rum eller utomhus.

Du bör inte göra detta vid smältning av aluminium

Åter och igen visar smältningen av aluminium hur sorglöst och naivt processen är. Utsläpp av väte som vi redan har nämnt. Användningen av en enkel kol eld är inte ovanligt. Karmarna blåses sedan på en hårtork eller annan apparat kraftigt, så den stora värmen.

Smält aluminium med en styrbar smältugn

Naturligtvis är detta nödvändigt vid gjutning av aluminium. Men inte okontrollerad. Därför bör du ha en smältugn där du kan justera temperaturen exakt. Detta ställer då temperaturen till högst 750 grader.

Smältning följs vanligtvis av gjutning. Också på Internet finns "instruktioner", som även hanteras med gipsformar. Dessa bränder i sekunder och nästan explosivt, om du är otur. Användning av gipsformar rekommenderas därför inte.

Förfarande för smältning och gjutning av aluminium

I stället behöver du också lämpligt material här. För aluminiumgjutningar är oljig sand mycket lämplig. Dessutom behöver du också ett frigöringsmedel och de två formerna för gjutningssanden. För formen är en polystyrenmögel eller en vaxform gjord för enskilda delar. Båda brinner helt enkelt under gjutning, så de kan bara användas en gång.

Tillbehör för smältande aluminium

För att smälta aluminiumet behöver du följande komponenter:

 • Smältugn, temperatur justerbar
 • Mjölk för smält stål, tjockväggig
 • en anordning för att bära och hälla degeln
 • Salt för att binda slaggen

Tillbehör för gjutning av aluminium

Dessutom finns gjutningstillbehör:

 • Former för sanden
 • gjutsand
 • Positiv form för utbrändhet
 • Talc som ett frigöringsmedel
 • koniska träkeglar, lämpliga för positiv form för sprue och stigare

Sprueöppningen används för att fylla det flytande aluminiumet. Här fylls aluminiumet jämnt tills det kommer ut från stigaren.

Säkerhetsutrustning för smältning och gjutning av aluminium

Nu behöver du också säkerhetsutrustning

 • Skyddsmask, optimal skulle vara en svetshjälm eller svetshjälm
 • Läderhandskar som svetsaren
 • Läderklädsel som svetsare
 • Arbetskläder, icke brandfarliga
 • Arbetsskor, ej brandfarligt

Aluminiums smältning

Förvärm nu din smältugn. Ställ in temperaturen till 750 grader. Fyll degeln med aluminium och placera den i smältugnen. Nu måste du vänta tills ugnen har nått temperaturen och aluminiumet är flytande. Stänk en sked salt över det smälta aluminiumet för att binda slaggen innan du häller. Nu kan du börja kasta aluminiumet.

Tips och tricks

Du kan ta reda på i detalj och i detalj vad bör beaktas vid gjutning av aluminium.

Video Board: Smälter aluminium med hjälp av grillkol - Melting aluminium with charcoal