Gild aluminium


När förgyllning av aluminium finns det olika tekniker som är kvalificerade. De har alla fördelar och nackdelar. Nedan beskrivs de olika sätten att gälla aluminium.

Gilding tekniker

Gilding kan göras med olika metoder. Följande förfalskningstekniker är de viktigaste:

  • brand förgyllning
  • cemente
  • galvanisk guldplätering

Elden förgyller

Gilding är en teknik som de forntida egyptierna redan visste. De applicerade ett lager av bly och gulddamm till metallbearbetningen som skulle förgyllas. Därefter upphettades arbetsstycket tills blyen indunstades.

Ett homogent tjockt lager av guld kvarstod. Romarna förfinade denna teknik och använde kvicksilver istället för bly. Även om denna teknik är extremt hälsofarlig, kan den användas för att uppnå riktigt tjocka och färgstarka guldlager.

Cementeringen kan utföras av dig själv

Det är en guldpläteringsteknik som du kan använda billigt även hemma. I en jonisk lösning förskjutar basmetalljoner järn ädelmetaller. Som ett resultat kommer edelmetalljonerna att sätta sig på arbetsstycket i lösningen. Forskning har visat att denna teknik användes många tusen år sedan i Sydamerika i vad som nu är Peru.

Nackdel med cementering

Nackdelen med denna förgyllning är det faktum att aluminiumet endast är belagt men inte bindande med guldet. Dessutom är guldskiktet extremt tunt och därför även svagt i färg och i jämnhet inte hundra procent tillfredsställande. Mekaniska influenser leder till snabb slitage.

Förbättra guldlagrets egenskaper

Guldskiktet kunde häfta något bättre om arbetsstycket upphettades till minst 700 grader. Beroende på den närvarande aluminiumlegeringen är smältpunkten emellertid mellan 580 och 680 grader, så den kan inte användas för de flesta aluminiumlegeringar. Därför rekommenderas denna teknik endast på aluminium om komponenten inte utsätts för mekanisk påverkan.

Galvanisk guldplätering av aluminium

Denna process är den teknik som används mest idag för förgyllning av metaller och till och med plast. Basen är elektropläteringen. I detta fall aktiveras respektive lösning med 5 till 10 volt och förgylls arbetsstycket som ska förgyllas med hjälp av nedsänkningsbad av olika längder.

Den kompletta processen med galvaniserande aluminium

Denna förfalskningsteknik motsvarar också kopplings-, nickelplätering, mässing eller förkromning av aluminium. Liksom vid förkromning kräver galvanisk förgyllning också flera steg, inklusive kopparplätering.

  • Pickling, färgstrippning, avfettning av aluminiumet (även oxidskiktet)
  • Coppering av aluminium
  • Polering av aluminium
  • eventuellt upprepad upprepning av de två tidigare stegen
  • eventuellt nickelplätering
  • sedan poleringen igen
  • slutligen förgyllningen

Polering av aluminiumet är ett viktigt steg som måste upprepas om och om igen eftersom arbetsstyckets yta måste vara helt jämn och ren. Även de minsta repor under massiv senare att se.

Uppgift med delvis multipel kopparplätering

I en viss utsträckning kan sådana defekter och skador elimineras genom upprepade utförande av coppering och efterföljande polering av aluminiumet. Detta ökar dock tiden och ansträngningen (genom coppering och polering).

Fördelar och nackdelar med galvaniserande aluminium

Galvanisk förgyllning har emellertid fördelen att den vidhäftar sig mycket väl, även under mekanisk stress. På grund av en kemisk reaktion (svavel genom metallporerna) kan det emellertid inträffa en svullnad, varför en tätning efter elektroplätering kan vara tillrådligt om den optiska effekten ska ligga i fokus under lång tid. Hård guldplätering uppnås också genom galvanisk guldplätering av aluminium.

Tips och tricks

Eftersom polering är en viktig del av förkromning eller förgyllning, är det värt att överväga att bara polera aluminiumet. Om en gulaktig glimmer önskas, som vid förgyllning, kan anodisering vara ett alternativ. Även exklusiv kopparplätering är värt att överväga.


Video Board: Gold-plating aluminium - How to gold-plate aluminium by yourself