2 Typer av balkong vattentätning med bitumen


Balkongen vattentätning med bitumen representerar den klassiska tätningsvarianten som har använts framgångsrikt i årtionden. Bitumen finns både som färg och i form av svetsar. Experter, till exempel plattor, kan bäst bestämma vilken typ av tätningsmedel som är lämplig för respektive substrat. Vad ska man se efter när man förseglar?

Tätning med bitumen: med färg eller svetsledning

Färgen måste i vilket fall som helst vara mångskiktat för att på ett tillförlitligt sätt skydda substratet från penetrerande fukt. I motsats till detta läggs svetsspåren på den primerade ytan i ett enda skikt, värms och pressas till marken.

Båda typerna av vattentätning ska ledas upp till 10 till 15 cm på husväggen. Det bituminösa membranet är enkelt klämt med en speciell metall vänd så att den verkligen håller sig vid kanterna. På förseglingen kommer då balkongen täcker.

Tips och tricks

För att säkerställa tillförlitlig dränering rekommenderas installation av en dräneringsmatta för skador som är utsatta för balkonger. Detta härleder regnvattnet genom sina tvärgående och längsgående kanaler.


Video Board: